Ekonomi

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. – Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_Shareholders1Abstract|
1. PAY SAHİPLERİ
1. SHAREHOLDERS
oda_FacilitatingTheExerciseOfShareholdersRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights
oda_TheNumberOfInvestorMeetingsOrganisedByTheCompanyDuringTheYear|
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year
oda_RightToObtainInformationAndToExamineAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.2. Right to Obtain and Examine Information
oda_ThenumberOfSpecialAuditRequests|
Özel denetçi talebi sayısı
The number of special audit request(s)
oda_TheNumberOfRequestsThatWereAcceptedAtTheGSM|
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders’ Meeting
oda_GeneralAssemblyAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
1.3. Genel Kurul
1.3. General Assembly
oda_LinkToThePDPAnnouncementThatDemonstratesTheInformationRequestedByPrinciple131|
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF’ye geçen şirketemizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmiş olup, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır.
oda_WhetherTheCompanyProvidesMaterialsForTheGeneralAssemblyInEnglishAndTurkishAtTheSameTime|
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Whether the company provides materials for the General Shareholders’ Meeting in English and Turkish at the same time
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF’ ye geçen şirketemizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmiş olup, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithTheTransactionsThatAreNotApprovedByTheMajorityOfIndependentDirectorsOrByUnanimousVotesOfPresentBoardMembersInTheContextOfPrinciple139|
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF’ye geçen şirketemizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmiş olup, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır.
oda_TheLinksToThePDPAnnouncementsAssociatedWithRelatedPartyTransactionsInTheContextOfArticle9OfCommuniqueOnCGCorporateGovernance|
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
The

SON %
BIST 100 10.676,65 -1,07
USD/TRY 32,2273 0,13
EUR/TRY 34,9565 0,21
EUR/USD 1,0849 -0,08
FAİZ 41,86 -0,97
ALTIN/ONS 2.333,83 0,20
BRENT 82,19 1,02

Öne Çıkan Videolar

Bir Dakikada Bilmeniz Gerekenler | 24 Mayıs 2024 Sabah Bülteni

TCMB faizi sabit bıraktı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu